Chế phẩm sinh học AT-YTB

Tác dụng:

  • Bổ sung vi sinh vật có lợi phân hủy chất hữu cơ (tinh bột, xenlulozo, lipit, protid…) cải tạo đất.
  • Ức chế vi sinh khuẩn có hại, hạn chế mầm bệnh ảnh hưởng đến cây trồng. Kích thích bộ dễ phát triển.
  • Cân bằng độ PH, chuyển hóa lân khó tiêu thành lân dễ tiêu, tăng cường vi sinh vật cố định đạm trong đất, hình thành các chất kích thích sinh trưởng giúp cây phát triển mạnh.
  • Làm mất môi trường sống của côn trùng có hại: ruồi, muỗi, kiến… (xua đuổi)

110,000  100,000