Trùn quế sinh khối – Giun quế giống

Trùn quế sinh khối hay còn gọi là giun quế giống.

Thành phần bao gồm: giun trưởng thành, giun con, trứng kén giun và môi trường tạp chất hữu cơ.

Giá bán lẻ:

  • khối lượng < 10 kg giá: 35,000vnđ/kg
  • khối lượng > 10 kg giá: 30,000vnđ/kg
  • Khối lượng > 200 kg vui lòng liên hệ.

30,000